Tags : یخ

راهکارهایی برای راه رفتن روی یخ

با سرد شدن هوا و بارش برف و باران در اغلب مناطق کشور، مسئله ای که خیلی از افراد این روزها با آن مواجه می شوند راه رفتن بر روی زمین های برفی و یخ زده است. این چالش در ارتفاعات بسیار ملموس است و کوهنوردان می بایست در هنگام صعود به ارتفاعات بسیار مراقب […]بیشتر بدانید