Tags : گره کوهنوردی

آموزش انواع گره و کاربردهای آن

گره ها Knots (نات): گره به هر پیچیدگی در یک طناب که ایجاد آن تصادفی نباشد گفته می شود. هر گره باعث کم شدن میزان مقاومت طناب می شود بنابراین برای کمتر کردن این افت باید گره را واضح و مرتب زد. خواص گرۀ کوهنوردی گره های کوهنوردی دارای خواص ذیل است: 1- در مقابل […]بیشتر بدانید