Tags : کمکهای اولیه

اقلام مورد نیاز در کیف کمکهای اولیه شخصی یک کوهنورد،

کوهستان بعلت شرایط خاصی که بر آن حاکم است ذاتاً خطرناک بوده و هر کسی که به هر علتی وارد این وادی می‌شود، بالقوه در معرض این خطرات واقع شده و ممکن است در صورت بالفعل شدن آنها، جان او و دیگر همراهانش به خطر بیافتد. با افزایش دانش و اطلاعات، استفاده از ابزار و […]Read More