Tags : پینه پا

پینه پا در کوهنوردی

محل شایع برای بروز پینه، کف دست و پا است، اما در هر جایی که اصطکاک و سایش طولانی موجود باشد، به وجود می آید. پینه در قسمت‌هایی از کف پا که چربی زیر جلدی در آنجا بیشتر است دیده می‌شود، اما پینه، نواحی ضخیم پوست در اثر مالش مزمن و فشار است و ممکن […]بیشتر بدانید