Tags : پوجا

تلاش قیچی ساز برای صعود پس از شرکت در مراسم

عظیم قیچی ساز که برای صعود به آخرین قله بالای هشت هزاری به نپال سفر کرده بود روز دوشنبه در مراسم پوجا حضور پیدا کرد. به‌ گزارش ‌ایسنا، عظیم قیچی که از نوزدهم فروردین ماه سال جاری برای صعود به آخرین قله هشت هزاری‌ها ” لوتسه” عازم نپال شده بود، بعد از گذشت از روستاهای […]بیشتر بدانید