Tags : ورزشکار

مدت زمان گرم کردن بدن در ورزش از جمله صعودهای

مدت گرم کردن در ورزش از جمله صعودهای ورزشی با توجه به عوامل زیر تعیین می شود: ۱-شرایط محیطی هر قدر هوا سردتر باشد مدت گرم کردن باید بیشتر باشد، بنابراین در مناطق و فصل های گرم یا معتدل مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه و در هوای سرد ۱۵ تا ۲۵ دقیقه توصیه می شود. […]بیشتر بدانید