Tags : ورزشکاران

اهمیت دمای آب مصرفی برای ورزشکاران

آب و نوشیدنی چه سرد باشد و چه گرم وقتی وارد معده میشود، تا درجه حرارتش به ۳۷ درجه سانتی گراد نرسد، نمی تواند از معده خارج شود و اگر گفته میشود که ورزشکاران نوشیدنی سرد ننوشند به همین دلیل است زیرا وقتی نوشیدنی سرد باشد مدتی زمان لازم است تا این نوشیدنی در بدن […]بیشتر بدانید