Tags : مه

مه چیست و چگونه تشکیل می شود؟

امروز در شهر تهران و شاید سایر شهرهایی که جوی همچون تهران را تجربه می کنند با پدیده ای به اسم مه مواجه شدیم. شاید در شهر بزرگی مثل تهران که اغلب با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کند دیدن این صحنه ها خارج از تصور و غیرقابل انتظار باشد و ما اغلب […]بیشتر بدانید