Tags : قله کارل مارکس

پیکر احمد نیک بیان در یخچال های سرد قله “کارل

به گزارش سایت ایچکاد و به نقل از انجمن پزشکی کوهستان ایران پیکر زنده یاد “احمد نیک بیان” در یخچال های سرد قله “کارل مارکس” باقی ماند. پس از ۶ روز از بروز حادثه سقوط کوهنورد خوشنام “احمد نیک بیان” در شکاف های یخچالی قله کارل مارکس تاجیکستان در ارتفاع ۵۰۰۰ متری و پس از […]بیشتر بدانید