Tags : صعود زمستانی

اصول گام برداری در روی برف

در حالت کلی عواملی مانند نوع صعود، میزان شیب، داشتن یا نداشتن کلنگ ( یا هر ابزار حرکت دیگر) و نوع برف تعیین کننده روش حرکت در برف و یخ می باشند. راه رفتن در روی برف و یخ برای کوهنوردان تکنیک ویژه و مخصوص به خود را می خواهد که باید با تجربه مخصوص […]Read More

هشدار درباره شرایط خاص کوهستان در زمستان

با توجه به کاهش شدید دما و بارشهای مکرر در ارتفاعات از کلیه کوهنوردان؛ طبیعت گردان؛ سنگنوردان و سایر رشته های مرتبط درخواست می‌کنیم که با احتیاط و آمادگی کامل قدم در طبیعت و کوهستان بگذارند. بدیهی است در این روزها صعود به ارتفاعات فقط با تجهیزات کامل زمستانه و دقت نظر ویژه صعود های […]Read More

توصیه های زمستانی به کوهنوردان

با رعایت نکات مربوط به صعود های ایمن در فصل زمستان هم می شود از کوهنوردی لذت برد. با توجه به فرا رسیدن فصل زمستان و نظر به حساسیتهای انجام صعود زمستانی کوهنوردان که متاسفانه معمولاً حوادثی را نیز در بردارد در اینجا لازم می دانیم برای صعودهای ایمن و بدون دردسر نکاتی را مطرح […]Read More