Tags : رعد و برق

اجتناب از رعد و برق

در حالی که در پارک ملی راکی و روی سنگ گریپون کوچک در حمایت آخرین طول طناب هستید، متوجه ابر سیاه و ترسناکی می شوید که در ارتفاع 4100 متری قله به سمت شما نزدیک می شود. در حالی که هیچ راه دیگری به جز بالا رفتن ندارید در این حالت است که به خاطر […]بیشتر بدانید