Tags : جنگل

چند توصیه کوتاه و مهم برای برنامه جنگل

در این مطلب توجه شما را به مطالعه چند توصیه کوتاه اما مهم برای برنامه جنگل جلب می کنیم، این توصیه ها هر چند اجمالی اما بسیار مهم و حیاتی هستند. پس با ایچکاد همراه باشید. – قبل از چیدن کوله یک کیسه زباله ضخیم درون کوله قرار دهید و سپس لوازم و لباس ها […]بیشتر بدانید