Tags : بیمه

کوهنوردان باید زیر چتر بیمه‌ها قرار گیرند

سازمان‌های بیمه‌گر تا چه اندازه می‌توانند تعهدات خود را در مواردی مانند کوهنوردی و طبیعت گردی گسترش دهند و بیمه‌های انجام شده تا چه میزان توانسته رضایت خاطر کوهنوردان و طبیعت گرادان و تورگردانان را حاصل کند؟ به گزارش خبرنگار ایسنا،‌ آیا بیمه‌ها قادر خواهند بود تمام رشته‌های این ورزش را پوشش دهند و از […]بیشتر بدانید