Tags : آبشار یخی

قله دماوند

 ارتفاع 5671 متر به مسير جنوبي، قبلا (Mun از تهران پلور و از آن جا به رينه مي رويم و (از پلي بعد از پلور رد مي شويم به نام پل مون از رينه صعود مي شد. اما حال چون براي معدني در نزديكي رينه جاده كشيده اند مي توان از حدود 5 الي 6 […]بیشتر بدانید