باقرالدین حکیم

قله دماوند

 ارتفاع 5671 متر به مسير جنوبي، قبلا (Mun از تهران پلور و از آن جا به رينه مي رويم و (از پلي بعد از پلور رد مي شويم به نام پل مون از رينه صعود مي شد. اما حال چون براي معدني در نزديكي رينه جاده كشيده اند مي توان از حدود 5 الي 6 […]Read More

قله سركچال

ارتفاع 4150 متر قله سركچال در شرق قله كلون بستك و شمال شرقي ده شمشك واقع است از تهران و از سه راه تهران پارس و يا از اوايل خيابان دماوند براي شمشك خودرو هست كه با آن ها حركت مي كنيم و به شمشك مي رسيم. در شمشك در نزديك محل پيست جاده ماشين […]Read More

قله درفك

ارتفاع 2698 متر قله درفك در شمال رودبار و جنوب سيلهكل است و از كوه هاي جنگلي و بسيار زيباست. بهترين مسير صعود به آن از رفت )( Tootkabon) طريق ده شير كوه است. براي رسيدن به شير كوه بايد از از رودبار با خودرو كرايه به ده توتكابن ميني بوس هاي اين ده 2 […]Read More

خلنو

ارتفاع 4375 متر براي رسيدن به آن از تهران ، سه راه تهران پارس با اتوبوس هاي گرمابدر حركت مي كنيم و بعد از فشم و زاگون در لالون از خودرو پياده مي شويم. بعد از پل لالون و از كنار رودخانه و در جاده مال رو مشخصي به سمت شمال راه مي افتيم كه […]Read More

توچال

        ارتفاع  3933 متر یا 3950 متر توچال نام بلند ترين قله ي خط الراس توچال است كه رشته كوهي است كه از گردنه قوچك در جنوب شرقي تا سد كرج در شمال غربي ادامه دارد براي صعود قله ي توچال، از تهران به ميدان تجريش مي رويم و از آن جا با […]Read More

قله های: آزاد كوه-يخچال- سرماهو- كمان كوه

ارتفاع آزاد كوه 4350 متر، يخچال 4200 متر، سرماهو 4150 مترو كمان كوه 4250 متر راه هاي صعود : مسير جنوب غرب : ده وارنگرود – دره وانگروند- دره شير كمر- دشت سوتك – گردنه كمان كوه – دشت كمان كوه- گردن چورن – قله ( نزديك ترين راه) ) (choren) مسير شمال شرق- ده […]Read More

آتشكوه

ارتفاع 3850 متر اين قله در شمال غربي ده افجه قرار دارد. براي رسيدن به آن از سه راه تهران پارس با اتوبوس هاي واحد مخصوص افجه حركت مي كنيم و به افجه مي رويم. حدود 100 متر بعد از جايي كه از خودرو پياده مي شويم رودخانه از سمكت چپ پايين مي آيد. از […]Read More