070b656a-4f42-4c05-bb2a-c7337cb03e38

قله‌ی آیلند (Island)، نپال، ۶۱۸۹ متر

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.