بخاری جیبی، کوچک اما کاربردی

 بخاری جیبی، کوچک اما کاربردی

بخاری جیبی

بخاری جیبی یکی از جدیدترین تجهیزاتیست که در صعودهای زمستانی بسیار کاربرد دارد.شرکت Zippo دست به ابتکار جالبی در تهیه نوعی بخاری جیبی زده

بخاری جیبیاین بخاری جیبی که با بنزین و الکل کار میکند قابلیت کارکرد ۱۲ ساعت گرمایش مداوم را داشته. بدون دود و بو بوده و کاملا ایمن است

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.