مستند- حادثه ای که برای هر کوهنوردی می تواند اتفاق افتد

صعود های زمستانی پر از مخاطرات جدی بوده و خطرناک است. گاهی ممکن است ریزش یک سنگ کوچک باعث حادثه ای بزرگ شود.

1 Comment

  • وای بیچاره داغون شد چقدرم رفته بود بالا همرو اومد پایین :(((

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.