پایان رقابت هاي سنگ نوردي قهرماني جهان

 پایان رقابت هاي سنگ نوردي قهرماني جهان

با پایان رقابت هاي سنگ نوردي ماده سرعت كه در گوانگجوي چين برگزار شد، ورزشکاران کشورمان به نتایج زیر دست یافتند:
در رده سني نوجوانان میلاد علیپور دهم شد. در رده سني جوانان مهدی علیپور كه به مرحله يك چهارم راه يافته بود، در نهايت هفتم شد و احسان اسرار نيز در همين گروه سني در رده چهاردهم قرار گرفت.

تیم ملی سنگ نوردي نوجوانان و جوانان کشورمان

شايان ذكر است؛ در هر دو رده سني، ورزشکاران ایتالیايي به مقام قهرمانی دست یافتند. این رقابت ها تا یکشنبه هفته جاري ادامه خواهد یافت.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.