آموزش مهارت های پایه سرپرستی

 آموزش مهارت های پایه سرپرستی

سرپرستی هنر وادار کردن دیگران به انجام کاری است که شما می خواهید، به نحوی که خودشان هم همان را بخواهند.

مهارتهای پایه سرپرستی عبارتند از:
برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و پایش (polc)

آموزش مهارت های پایه سرپرستی

برنامه ریزی (planning):
پرسش های کلیدی برای برنامه ریزی دقیق عبارتند از:
کجا برویم؟
کی برویم؟
چه کاری انجام دهیم؟
چگونه به مقصد برسیم؟
چه چیزی برداریم؟
چه کسانی راهمراه ببریم؟
چند نفر ببریم؟
اگر اتفاقی افتاد چه کنیم؟

سرپرست یک برنامه کوهنوردی با توجه به ویژگی های خاص آن باید انعطاف پذیر و سازگار با شرایط متغیر باشد، جاری بودن تا پایان برنامه و انطباق با تغییرات ضمن صعود را لحاظ کند و راه حل هایی برای مشکلات احتمالی ارائه دهد و سلسله اقدامات متفاوتی را برای موقعیت های مختلفی که ممکن است پدید آیند پیش پای گروه بگذارد.

سازماندهی (Organizing):
سازماندهی یعنی آماده سازی اعضای گروه برای انجام کارهای ضروری در راستای اهداف گروه. سرپرست خوب کارها را میان اعضا تقسیم می کند تا خودش از اشتغال به کارهای روزمره آزاد شود و همه اعضا در فرآیند برنامه ریزی و اجرا شریک گردند. سرپرست نه تنها باید اعضا را آموزش دهد بلکه باید مطمئن شود که آموزه هایش روشن و استاندارد بوده و برای اعضا کاملاً قابل درک هستند. مثلا در باد شدید یا نزدیک یک رودخانه خروشان، فرمان های سرپرست ممکن است به خوبی شنیده نشده همین امر فاجعه به بار آورد. پس همه افراد گروه باید پس از شنیدن فرمان با تکرار آن یا حرکت دادن دست ، دریافت آن را اعلام نمایند.

هدایت (Leadership):
تصمیم گیری، ضروری ترین مهارت سرپرستی است. شما به عنوان سرپرست باید صدها تصمیم برپایه مشاهده دقیق گروه و محیط بگیرید باید پیوسته از وضع روانی و جسمی هر یک از اعضا آگاه باشید و همزمان به تغییرات محیط توجه نمایید. البته سرپرست خوب همه تصمیم ها را خودش نمی گیرد بلکه گروه را هر چه بیشتر در تصمیم گیری شرکت می دهد. اگر بر پایه ارزیابی یا تجربه خود تصمیم به تغییربرنامه اولیه گروه می گیرید، باید آن را به آگاهی اعضا برسانید و اگر زمان اجازه می دهد، آن را به بحث بگذارید. البته در شرایط اضطراری یا زمانی که گزینۀ دیگری وجود ندارد ، حرف آخر را سرپرست می زند. سرپرست باید به یاد داشته باشد که نخستین و مهمترین وظیفه او تامین امنیت تک تک اعضاست و موفقیت صعود، لذت اعضا و سایر اهداف در درجات بعدی اهمیت جای دارند.

پایش (Control):
گرچه سرپرست کارها را تقسیم می کند، نظارت بر انجام درست آنها با خود اوست. مثلاً سرپرست باید پیش از حرکت، از کامل و مناسب بودن تجهیزاتی که اعضاء تدارک دیده اند مطمئن شود. در ضمن سرپرست باید با پرسش و مشاهده مستقیم پیوسته وضعیت اعضا را کنترل نماید. سرپرستی که از مشاهده دقیق اعضای گروه غفلت می کند، ممکن است علیرغم وضع وخیم برخی از اعضاء) خستگی، گرمازدگی، سرمازدگی، … ( همچنان گروه را به پیش ببرد و در آستانه فاجعه قرار دهد. فراموش نکنیم که مهارت های چهارگانه بالا، کاملاً مجزا و منتزع از یکدیگر نیستند و در کنار یکدیگر معنی و مفهوم پیدا می کنند. مهارتهایی هست که شما را به یک راهبر نیرومند مبدل می نماید. البته این مهارتها در شهر و خانه هم به اندازه صعود، ارزش و کارایی دارند. رفتار ضمن صعود، کارایی، ارتباط، قضاوت، تصمیم گیری، تحمل، خودآگاهی و بصیرت مهمترین این مهارتها هستند.

رفتار صعود:
یعنی همکاری و تنش زدایی، کار گروهی و حفظ انگیزه خود و دیگران، حل شدن در یک گروه بسیار متنوع و …

مثال: پس از چندین کیلومتر کوه پیمایی سنگین و خسته کننده، نوبت برپا کردن چادر در زیر باران فرا رسیده ولی همه خسته و خیس هستند
.سرپرست بر می خیزد و با گفتن لطیفه هایی سرگرم باز کردن چادر و آماده کردن تیرکها می شود.

کارایی:
یعنی دانش و مهارت، سازماندهی، مدیریت و توانمندیهای فنی

مثال: درساعات پایان شب همه به چادرها پناه برده اند تا بخوابند ولی دو تن از اعضا بلند بلند حرف می زنند و می خندند. سرپرست با آرامش ولی قاطعانه به آنها می فهماند که از ایشان در آن ساعات انتظار سکوت و استراحت دارد.

قضاوت و تصمیم گیری:
یعنی گزینش تصمیم متناسب با شرائط، بهره گیری از تجارب موجود برای داوری درست و یاری گرفتن از نقاط قوت و دانش و مهارتهای اعضای گروه برای چیرگی بر دشواریها

مثال: جای مناسبی برای برپا کردن کمپ پیدا کرده اید اما در مورد امنیت آن تردید دارید. با اعضای با تجربه گروه مشورت می کنید و با در نظر گرفتن مطالب مطروحه، تصمیم نهایی را خودتان می گیرید.

تحمل و شکیبایی:
یعنی تاب آوردن و حتی لذت بردن از دشواری و مبارزه، سازگار شدن با تغییرات و ناشناخته ها، تبدیل کردن هر چالش به یک فرصت و تصمیم گیری درست و متمرکز بر هدف در شرایط پرتنش

مثال: در راه قله با واقعیت ناگوار تغییر شرایط جوی روبرو می شوید. رسیدن به هدف اصلی گروه _ صعود قله _ خالی از خطر نیست. از سوی دیگر بازگشت به شهر با دست خالی نیز نارضایتی اعضای گروه را در پی دارد. سرپرست با مرور گزینه های موجود، مسیر را تغییر داده یکی از قلل نزدیک را _ که دارای جانپناهی مطمئن و مناسب است _ به عنوان هدف جدید گروه معرفی می کند.

بصیرت:
یعنی مشاهده و ارزیابی امکانات موجود در هر موقعیت ، یافتن راه های برانگیختن اعضا و پیشبرد گروه، بهره گیری از اهداف گروه به
عنوان راهنمای عملکرد و ایفای نقش آغازگری

مثال: مسیر صعود به قله بسیار طولانی و خسته کننده است و اعضای گروه انگیزه ادامه کار را از دست داده اند. شما مسیر دیگری می شناسید که چشم اندازهای بدیع و زیبا و امکانات جذاب دیگری دارد. با توضیح ویژگیهای مسیر تازه و تشویق اعضا به ادامه صعود از طریق مسیر جدید می توان به هدف گروه دست یافت.

هشیاری و مشاهده گری:
سرپرست باید تغییرات وضع هوا، دشوار شدن مسیر و هر تغییر محیطی دیگر را که بر گروه موثر باشد به دقت مورد توجه قرار دهد، سرما، گرما، رطوبت و باد شدید می توانند خطرناک باشند. پیش از آنکه شرایط شما را وادار به اقدام نماید، اقدام ضروری را انجام دهید زیرا ممکن است آن هنگام، دیر باشد. اطمینان از مناسب و کافی بودن پوشاک نفرات، یافتن یا برپا کردن به موقع سرپناه، پایین آوردن به موقع فرد دچار کوه گرفتگی و … از جمله این اقدامات هستند. توجه به علایم ناگفته فشار و ناراحتی در اعضای گروه و توجه بیش از پیش به وضعیت جسمی و روانی خود و دیگران در هنگام وخیم شدن وضع هوا از دیگر نکات مهم و قابل توجه است زیرا در هوای نامناسب، تمام ذخایر جسمی و روانی گروه برای عملکرد موثر مورد نیاز است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.