فواید استفاده از باتوم کوهنوردی در حفظ عملکرد ماهیچه ها

 فواید استفاده از باتوم کوهنوردی در حفظ عملکرد ماهیچه ها

مطالعه ای که توسط اساتید دانشگاه نورث اومبریا انجام شد برای اولین بار نشان داده است که باتوم کوهنوردی به حفظ عملکرد ماهیچه کوه پیماها کمک می کند و در عین حال بطور قابل توجهی درد روزهای بعدی کوه پیمایی را می کاهند.
در این مطالعه ، ۳۷ مرد و زن ورزشکار به دو گروه با تناسب اندام برابر تقسیم شدند و از آنان خواسته شد به کوه اسنودون ، مرتفع ترین کوه انگلستان و ولز صعود کنند و فرود آیند. در میان یک گروه باتوم توزیع شد و نحوه استفاده از آن به آنان آموزش داده شد، در حالیکه گروه دیگر بدون باتوم کوه پیمایی کردند. هر دو گروه در شب قبل غذایی مشابه خوردند؛ صبحانه ای مشابه صرف کردند، بار هم وزنی را حمل کردند و در طی صعود و فرود استراحت های برنامه ریزی شده مشابهی داشتند.
ضربان قلب شرکت کنندگان و perceived exertion rating هر فرد در طی کوهپیمایی ثبت شد. سپس در پایان کوه پیمایی ، و در فواصل ۲۴ ، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از آن آسیب و عملکرد ماهیچه از طریق تست های مختلف ارزیابی شدند.
نتایج نشان دادند گروه استفاده کننده از باتوم کوهنوردی، درد ماهیچه بسیار کمتری داشتند. این گروه توان از دست رفته کمتر و بهبودی سریعتر بلافاصله پس از کوه پیمایی در مقایسه با گروه کنترل داشتند. دردی که توسط خود افراد ارزیابی شد در ۲۴ ساعت در هر گروه بالا رفت اما در گروه باتوم دار هم در این زمان و هم در ۴۸ ساعت بطور قابل توجهی پایین بود. به علاوه ، سطوح آنزیم کراتین کیناز ( که نشان دهنده آسیب عضله است ) در زمان ۲۴ ساعت در گروه بدون باتوم بسیار بیشتر بود، در حالیکه سطوح آنزیم گروه باتوم دار نزدیک به سطوح قبل از راهپیمایی بود. این امر نشان می دهد که آسیب ماهیچه ای که داشتند قابل اغماض بود.

باتوم کوهنوردی در حفظ عملکرد ماهیچه ها

تولید کنندگان باتوم اظهار داشته اند که باتوم ها می توانند نیروهای وارد بر مفاصل پایین بدن را تا ۲۵ درصد کاهش دهند. اما ، تحقیق موجود محدود به آزمایشگاه یا مکان های بیرون غیرکوهستانی، نظیر پیست های دومیدانی بوده است، و تنها بر بررسی های بیومکانیکی در زمینه فشار بر مچ پا، زانو و مفصل ران متمرکز بوده است. این اولین مطالعه مستند در مورد تاثیر باتوم ها در محیط هایی است که این وسیله برای آن طراحی شده اند.

دکتر گلین هواتسن، مسئول انجام مطالعه می گوید:

 نتایج، مدرک قوی را ارائه می کنند که باتوم ها دامنه آسیب ماهیچه را در طی کوه پیمایی یک روزه، تقریبا تا نقطه محو کامل کاهش می دهند. جلوگیری از آسیب وارد بر عضله احتمالا انگیزه ( فرد ) را بهبود می بخشد و بدین خاطر باعث می شود افراد به مدت طولانی تری از فواید ورزش بهره برند. احتمالا مزیت مهمتر آن است که فواید توام استفاده از باتوم در کاهش فشار به قسمت های پایین بدن، افزایش ثبات و کاهش آسیب ماهیچه می تواند به اجتناب از آسیب در روز های بعد از راهپیمایی هم کمک کند.
اغلب افت زمان واکنش و حس وضعیت، همراه با عضله های آسیب دیده است که سبب افتادن و لغزیدن می شود که می تواند منجر به آسب بیشتر در زمین کوهستانی یا ناهموار شود. این یافته ها به طور خاص کاربرد قوی برای ورزشکارانی دارد که می خواهند فعالیت چند روزه در زمین های کوهستانی انجام دهند.

مهدی حسنی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.