رییس فدراسیون کوهنوردی ایران عضو هیات مدیره اتحادیه جهانی شد

 رییس فدراسیون کوهنوردی ایران عضو هیات مدیره اتحادیه جهانی شد

رییس فدراسیون کوهنوردی ایران به عضویت هیات مدیره اتحادیه جهانی کوهنوردی انتخاب شد.

رییس فدراسیون کوهنوردی ایران عضو هیات مدیره اتحادیه جهانی شد

به گزارش ایسنا، مجمع اتحادیه جهانی کوهنوردی عصر امروز با انتخابات رئیس، هیات رئیسه و هیات مدیره در بریکسل ایتالیا برگزار شد.
در این مجمع زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی ایران باکسب حدنصاب آراء به عنوان یکی از چهار عضو هیات مدیره این اتحادیه برای زمان چهار سال برگزیده شد.
همچنین “فریت ریجیلنت” نیز برای مدت چهار سال دیگر به عنوان رئیس اتحادیه جهانی برگزیده شد.
این مجمع دربخش‌های دیگر ادامه دارد.

رییس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی همچنین تاکید کرد که اساسنامه این فدراسیون مورد تایید هر دو فدراسیون جهانی کوهنوردی و فدراسیون جهانی سنگنوردی است.

رضا زارعی درباره اساسنامه فدراسیون کوهنوردی اظهار کرد: اساسنامه فدراسیون کوهنوردی دو بار در سال‌های گذشته برای فدراسیون جهانی ارسال شده است، در مجامع آن‌ها عنوان شده و مورد تایید قرار گرفته است و مشکل خاصی از این بابت وجود ندارد.

وی در ادامه در خصوص تاییدیه اساسنامه توسط فدراسیون جهانی صعودهای ورزشی خاطر نشان کرد: این اساسنامه از دو سال قبل به فدراسیون جهانی صعودهای ورزشی (سنگنوردی) نیز ارسال شده و مورد تایید آن‌ها قرار گرفته است. حتی در مجمع بین‌المللی تهران نیز ایرادی وارد نشد، تاکنون هیچ مشکلی در این زمینه نداشته ایم.

رییس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی هرگونه دخالت از سوی ارگان‌های دولتی به عملکرد و روند این فدراسیون را رد کرد و در این مورد توضیح داد: ما تا امروز هیچ مشکل خاصی نداشتیم، هیچ دخالتی از جانب هیچ یک از سازمان‌های بالا دست، وزارت ورزش یا کمیته ملی‌المپیک صورت نگرفته است. تاکنون تنها پشتیبانی‌ از سوی این دو ارگان برای ما حاصل شده است.

مهدی حسنی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.