نکات ایمنی در پیشگیری از گزش و نیش مار و عقرب در برنامه های کوهنوردی

 نکات ایمنی در پیشگیری از گزش و نیش مار و عقرب در برنامه های کوهنوردی

در روز های گرم تابستان به سر می بریم و مارها و عقربها در این فصل بیشتر دیده خواهند شد که  این حیوانات خطرناک طبق آمار، بیشتر از زانو به پایین پاها و از آرنج به پایین دستها را نیش میزنند.

برای ایمنی بیشتر در برنامه های کوهنوردی و طبیعت گردی در این مطلب به بیان نکاتی از زبان حمید مساعدیان در خصوص گزش کوهنورد توسط مار و عقرب در کوهستان خواهیم پرداخت:
یکی از خطرناکترین عقربهای جهان در ایران است. (عقرب جرار در خوزستان) پس ایمنی نسبت به مار و عقرب در برنامه های کوهنوردی و طبیعت گردی (مخصوصا در کویر) برای شما اولویت دارد.
خطرناک ترین مار ایران که بیشترین گزشها و مرگ و میر توسط آن می باشد مار جعفری است. مارها بیشتر در زیر بوته ها و سایه درختان استراحت می کنند، پس هنگام کندن بوته ها و استراحت در سایه درختان اول محل را با دقت بررسی کنید.

مار جعفریهر گاه صدایی مانند خش خش دائم شنیدید در جا بایستید، صدای مار جعفری است (صدای مخصوص مار جعفری است که از کشیدن فلس هایش روی هم ایجاد می شود) که دارد به شما هشدار می دهد.که به آن نزدیک نشوید. پس از ایستادن به اطراف نگاه کنید و وقتی مار را دیدید عقب، عقب رفته و از آن فاصله بگیرید.

در اطراف چادر و کمپ خود میتوانید آب توتون و تنباکو و یا بنزین و خردل و … بریزید تا باعث دور شدن مار ها از آن شود.

سعی کنید از گتر استفاده کنید. گتر پارچه ای است که از کفش تا زانوی شما را می پوشاند و در صورت نیش زدن مار مانع نفوذ سم به بدن شما میشود.

در هنگام عبور از بوته زار که علفها بلند هستند و زیر پایتان مشخص نیست، در جلوی خود چوبی را مانند عصای نابینایان بزنید تا در صورت برخورد به مار و برگشت آن برای نیش زدن، به جای شما عصا را نیش بزند.

شبها بیرون چادر نخوابید، مار ها جذب گرمای بدن شما شده و در کنار بدن شما می خوابند و با چرخش شما احساس ناامنی کرده و شاید نیشتان بزنند.( بارها برای شکار چیان اتفاق افتاده است)

درب چادر و خودرو خود را در طبیعت ببندید تا مارها داخل آنهانشوند.

وسایل و کوله خود را بیرون نگذارید تا مارها به داخل آن نرفته و پس از آن داخل خودرو و چادرتان نشوند.

هرگاه جایی خواستید کمپ بزنید، با هم و چند تایی بالا و پایین بپرید تا مار هایی که در اطراف هستند و لرزش را به خوبی حس می کنند ترسیده و به فواصل دور تر از شما بروند.

وجود پرندگان شکاری و خارپشتها در اطراف کمپ شما باعث ایمنی نسبت به مارها خواهند شد. زیرا آنها شکار چیان مار هستند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.