سه نکته مهم هنگام فرود بر روی طناب در کوهنوردی

 سه نکته مهم هنگام فرود بر روی طناب در کوهنوردی

فرود بر روی طناب در کوهنوردی کار لذت بخشی است اما آمار نشان داده است که بخش قابل توجهی از حوادث در کوهستان بر اثر ‏بی دقتی در فرود صورت گرفته است . قبل از فرود رفتن حتماً به این نکات توجه کنید:

ایمنی و جهت کارگاه‏:
آیا کارگاهی که قصد فرود بر روی آن را داریم مستحکم است؟
‏ آیا می توان به ابزار ثابت کارگاه اطمینان کرد؟‏
آیا تسمه ها و یا سیم بکسل و یا زنجیر کارگاه سالم هستند؟
اگر بر روی کارگاه حلقه فرود وجود دارد آیا وضعیت آن مناسب است؟‏
آیا زوایای مناسب ( زیر ۶۰ درجه ) در برپایی کارگاه در نظر گرفته شده است؟‏
اگر پاسخ به هر یک از این سئوالات منفی بود باید حتما نسبت به اصلاح وضعیت کارگاه اقدام کرد و حتی در صورت لزوم ابزار دیگری ‏برای تقویت ساختار به آن اضافه نمود. به یاد داشته باشیم هیچ ابزاری به اندازه جان انسان دارای ارزش نیست.‏

استفاده از خود حمایت در حین فرود:
در تمامی مراحل فرود حتی آن دست از فرودهایی که به زمین می رسند باید از خود حمایت استفاده نمود. ساختار فرود بر مبنای ‏شکست طناب در داخل ابزار فرود است و شکست توسط فشار دست ایجاد می شود. در صورتیکه دستی که وظیفه کنترل طناب را ‏برعهده دارد از طناب جدا شود طبیعتا نتیجه آن سرش بسیار سریع بر روی طناب و اصابت با زمین و …. می باشد.‏
طبیعتا در محیطی مانند کوهستان خطرات محیطی زیادی وجود دارند که می توانند باعث شوند فرود رونده کنترل طناب را از دست ‏بدهد. برای جلوگیری از این امر باید از گره های چفت شونده بر روی طناب ( پروسیک – مشار ) و یا ابزار خاص قفل شونده ( شانت ) ‏استفاده نمود.‏

گره پروسیک
روش گره پروسیک

نکته دیگر احتمال سرش ابزار فرود بر روی طناب های نو است بخصوص در زمانیکه از طناب یک لا استفاده شود. در چنین صورتی اگر ‏تعداد دورهای گره ( مشار یا پروسیک ) کم باشد ممکن است حتی گره هم نتواند سرش را بخوبی کنترل کند. ( بنابراین توصیه می ‏شود بر
روی طناب های تازه با احتیاط بیشتر عمل فرود و حتی حمایت را انجام داد .)‏

دو روش کلی برای خود حمایت در فرود وجود دارد:
گره بالای ابزار فرود و گره پایین ابزار
هر دو روش صحیح می باشند و بنا به سلیقه ‏و خواست نفر می توانند در موقعیت های جداگانه مورد استفاده قرار گیرند.‏

گره انتهای طناب‏:
همواره انتهای طناب خود را گره بزنید. این گره باید تا حدی بزرگ باشد که از داخل ابزار فرود رد نشود. عواقب نزدن این گره می تواند ‏بسیار تلخ باشد.
در فرودهای مرحله توصیه می شود انتهای طناب ها را جداگانه گره بزنیم . علت این امر این است که وقتی نفر اول ‏به کارگاه می رسد. یکی از گره ها را باز می کند از داخل کارگاه عبور می دهد و باز گره می زند. در چنین حالتی ریسک از دست ‏دادن طناب در حین پایین کشیدن آن کم می شود.

مهدی حسنی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.