نجات کوهنورد آلمانی

نجات کوهنورد آلمانی از ارتفاعات ٤٧٠٠ متری دماوند

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.