قله هاي: پاشوره – هلزم- لهرك

قله هاي پاشوره( 3900 متر) و قله ي هلزم- قله ي لهرك حدود 3900 متر

از تهران در جاده ي هراز كه همان جاده تهران آمل است است به دو راهي جاده لاسم بعد از پلور مي رويم. در اينجا بايد معطل شد تا سوار خودرو هايي كه از اين جاده به سمت شرق مي روند بشويم. چند كيلومتر بعد از لاسم و روي گردنه اي
پيداست پياده مي شويم و به سمت شمال صعود را شروع مي كنيم كه با كوله ي (vazna) که در سمت شرق آن ده وزنا
چند روزه حدود 3 ساعت طول مي كشد كه به قله ي شرقي پاشوره مي رسيم. در اينجا مي توان كوله پشتي را زمين گذاشت و به سمت غرب براي صعود پاشوره غربي رفت كه سه ربع ساعت طول مي كشد چند دقيقه بعد از اين قله پرتگاهي عميق هست با لبه هاي سنگي و خورد و در پايين آن هم يك سوزني خورد ديده مي شود كه معمولا كلاغ سياه ها بر فراز آن پرواز مي كنند

به قله ي شرقي بر مي گرديم و راه را به طرف شرق ادامه مي دهيم كه بعد از حدود 20 دقيقه به قله ي سفيدرنگي مي
مي گويند. راه را ادامه مي دهيم تا 20 دقيقه بعد به قله ي بلند بعدي به نام (Halzam) رسيم كه نقشه ها آن را هلزم
مي رسيم كه هم ارتفاع پاشوره هاست. (Lahark) لهرك

1 Comment

  • سلام ؛ متاسفانه نام نویسنده درج نشده یا من پیدا نکردم ؛ لطفا ذکر شود با تشکر

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.