بينالود

ارتفاع 3222 متر

مسیر اول

    می رویم که ده بزرگی است.  Ferizy  و جمع آب و سپس به فریزی khich ازمشهد به چناران و از آن به خیج

تا اینجا جاده آسفالت است از فريزي، از جاده خاكي باريكي به طول 12 كيلومتر مي گذريم. اين راه از دو گردنه مي گذرد و در دو راهي ها راه سمت راست را انتخاب مي كنيم تا به درة سيب مي رسيم. درة سيب دره اي است باباغ هاي ميوة بسيار كه درخت هاي گيلاس وآلبالو و گيلاس آن بسيار زياد است و منظره ي بسيار جالبي دارد. جاده تا كنار رودخانه مي رسد از اين به بعد بسيار سنگي و پر دست انداز مي شود. حدود 1 كيلومتر بالاتر از رودخانه در سمت چپ جاده ساختمان كوچكي هست با يك تراس سيماني كه آن را خانچه ابراهيمی مي گويند

معمولا اينجا جاي استراحت شب كوهنوردان است، ولي در فصل ميوه به علت سهل انگاري يا بي مبالاتي افرادي كه به حريم باغ ها تجاوز مي كنند، بعضي باغداران برخورد نا مناسبي با همه ي كوهنوردان دارند. از كنار رودخانه تا پايان راهي جيپ رو كه به مناسبت صعود سراسري بعضي نيرو هاي مسلح مرمت شده حدود 3ربع ساعت راه است( بدون كوله پشتي) از كنار باغ گيلاس تا درخت هاي گردو بالاتر محوطه كم درخت و بازي هست. از همان كنار آخرين باغ جاده پاكوب مشخصي بالا مي رود و به روي يال مي رسد و بعد به جان پناهي به نام ايماني. از كنار رودخانه تا اينجا حدود 1ساعت و 20دقيقه راه است. راه از سمت راست يال بعدي ادامه مي يابد تا به گردنه مانندي مي رسد و بعد به جان پناه دومي كه كمي از جاده پرت است . بين دو جان پناه يك ساعت و 45 دقيقه راه است. بعد از گردنه و سر راه قله چمن كوچكي با دو چشمه كوچك هست. راه قله از اين جا مشخص است. هر چند متري با رنگ زردي كه بر روي سنگ ها زده اند گم شدني نيست. اين راه به صورت زيگزاگ بالا مي رود و از زير صخره ها مي گذرد وبه محوطه اي خاكي با پوشش گون مي رسد و بعد به گردنه ي كوچكي مي رسد. از روي گردنه ، از سمت چپ و از سينه كش سنگي به طرف جنوب غربي مي رويم تا به روي يالي خاكي و سنگي مي رسيم و بعد از 55 دقيقه كه از كنار چشمه ها راه افتاديم به قله مي رسيم. قله سنگي است قله ي ديگري در سمت شمال غربي است كه كمي كوتاهتر است و فاصله ي آن با قله ي شرقي 7 دقيقه راه است. از روي قله در سمت جنوب غربي راه صعود از نيشابور ديده مي شود كه جان پناهي هم روي يال دارد

مسیر دوم

 از نيشابور به مير آباد يا صعود مي رويم كه جاده ي آن ها آسفالت است. از صومعه از كنار رودخانه جاده ي خاكي را ادامه مي دهيم تا به محلي به نام دو آبي مي رسيم و دره ي چپ  را كه به طرف شمال شرق است بالا مي آييم. جاده در كنار رودخانه و مشخص است. بعد از روي يالي كه راه پاكوب مشخص دارد بالا مي آييم تا به جان پناه مي رسيم و از همان راه به قله مي رويم. راه نيشابور دور تر است و راه از فريزي و دره سيب تا قله 4 ساعت است. گزارش مسیردوم از آقاي خوشدل است

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.