اَلَرم

ارتفاع 3550 متر

بهترين راه صعود اين قله اين است كه از تهران به پلور در جاده هراز برويم و از آن جا به كرايه كردن لندور يا وانت بار به دره لار برويم.در دره لار به آب سفيد مي رويم تا به گردنه بين آب سفيد و اَلَرم برسيم

مسیر اول

اَلَرم چمنزار نسبتا كوچكي است كه جوي آبي از آن مي گذرد و جايي است كه عده اي از اهالي سنگسر در آن چادر می زنند و به دامپروري مي پردازند. از گردنه به سمت جنوب صعود را شروع مي كنيم كه حدود سه ربع ساعت بعد بر روي خط الراس اَلَرم مي رسيم. در طرف غرب ما قله بلند اَلَرم هست كه در كمتر از نيم ساعت به آن مي رسيم و در طرف چپ يا شرق دو قله ديگر هست كه آن ها را هم با صزرف نيم ساعت مي توان صعود كرد .اين راه نزديك ولي در صورت نداشتن وسيله ي نقليه پر خرج است

مسیر دوم

 از تهران و از سه راه تهران پارس با اتوبوس هاي واحد كه ساعت 1ربع به 7 حركت مي كنند (ساعت ها گاهي تغيير مي كنند) به گرمابدر مي رويم و از آن جا با كرايه كردن وانت بار يا با استفاده از خودرو هاي بين راه به تنگ يونيزار ، اول دره لار مي رويم در تنگ يونيزار پياده مي شويم و عرض دره لار را طي مي كنيم و به دره ديگري كه كمي پايين تر از روبروي يونيزار است داخل مي شويم. اين دره سفيد آب است در اين دره بعد از حدود 20 دقيقه راهپيمايي به دره ديگري در سمت راست مي رسيم. اين دره را تا آخر طي مي كنيم. در روبروي ما كوهي مخروطي شكل نمايان است كه آن را كوه گِل گَچ مي گويند. از سمت راست (جنوب) آن عبور مي كنيم تا به گردنه مي رسيم. از تنگ يونيزار تا اين گردنه حدود 3 ساعت راه آمده ايم. از اين گردنه پايين مي رويم تا به محل نسبتا وسيعي مي رسيم كه چمنزاري است به نام اَلَرم و جوي آب زلالي از آن مي گذرد. از گردنه آخر تا اَلَرم حدود 1ساعت سرازيري است. كوه اَلَرم در سمت جنوب شرق با صخره هاي نود درجه اي آن پيداست. اَلَرم دو قله دارد يكي بلند تر كه آن را اَلَرم بالا مي گويند و ديگري كوتاهتر كه آن را
اَلَرم پايين مي گويند. اين قله ها را پيرزن كوه هم مي گويند. به علت شيار هاي سنگ ها

 از چمنزار اَلَرم جاده ماشين رويي هست كه از آن جا به گردنه اي واقع در شمال كوه اَلَرم مي رسد و بعد وارد دره آب سفيد مي شود. در اينجا لازم است توجه كنيم در دره لار دو دره هست كه معني اسامي آن ها يكي است اما با عوض شدن ،جاي صفت و موصوف معرف 2دره كاملا متفاوت است. دره اولي كه از آن بالا آمديم و تقريبا روبروي تنگ يونيزار است سفيد آب ناميده مي شود و دره ديگري كه در شرق چمنزار اَلَرم و بعد از گردنه شروع مي شود و تا نزديك درياچه سد لار كشيده شده است آب سفيد است. مي توانيم از جاده ماشين رو ذكر شده در بالا استفاده كنيم و به روي گردنه يا نزديك آن برويم و از آن جا صعود كنيم كه در شرح راه اول ذكر شد. اما اگر بخواهيم از خود اَلَرم برويم ( بعد از رد كردن رودخانه اي كه روي آن چند سيل بند ساخته اند) و از آن جا حدود 1ربع ساعت به بالا و سمت شرق برويم و بعد از جاي مناسبي كه به صخره هاي بالا برخورد نمي كند صعود كنيم تا به خط الراس برسيم و بعد به سمت چپ (شرق برويم) تا به قله
برسيم.اين راه حدود 1ساعت طول مي كشد

در صورتي كه به سنگ نوردي علاقه داشته باشيم مي توانيم بعد از اَلَرم و بعد از رد كردن تپه جنوب غربی آن به سمت جنوب برويم و از درون صخره به قيفي سنگي كه در سمت غرب قله است رفته و از آن جا به سمت شمال غرب مي رويم تا به قله مي رسيم. اين راه تماما سنگي است مدت صعود از اين راه هم همان 2 ساعت است

راه برگشت

 در صورتي كه خودروي شخصي نداشته باشيم در هر صورت بسيار دور است . راه صعود از تنگ يونيزار تا قله اَلَرم بالابرگشت آن حدود 5ساعت و در صورتي كه به دره آب سفيد واقع در شرق برويم. اگر خودرو براي رسيدن به پلور به دست نياوريم حدود 10 ساعت راه در پيش داريم كه البته با يك شب ماني توام است و در فصل بهار بسيار لذت بخش است. بايد توجه داشت هواي شب در دره لار حتي در تابستان سرد است و نمي توان بي روپوش در آن خوابيد

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.