آبک

ارتفاع 3610 متر

قله تقريبا منفردي است.قسمت هاي جنوب شرقي وجنوبي وغربي آن خاكي است. وجه هاي شرقي و شمالي آن صخره اي است ولي حالت ديوار يك تكه ندارد

مسیر اول :بهترين راه صعود آن از شمال شرق دهكده ميگون است(ده ميگون زيبايي است در شمال شرقي فشم). ميني بوس هاي ميگون از سه راه تهرانپارس حركت مي كنند. در ده ميگون پياده مي شويم و از آنجا از جاده ماشين رو سمت شمال شرقي ده بالا مي رويم تا به يال آبك مي رسيم. راه ساده ونسبتا كم شيبي تا قله ميرود كه حدود دو ساعت است

مسیر دوم :از شمشك در سمت راست (شرق) به گردنه لجني واقع در سر كچال مي رويم و از آنجا به سمت جنوب مي پيچيم ، شيب نسبتا تند اما راحت است ،مدت صعود از شمشك حدود 4ساعت است. در تابستان از بالاي پيست اسكي شمشك هم مي توان به قله رسيد

مسير سوم :از ده روته بالا مي رويم
روته دهي است در جنوب شرقي دو قله روته و آبك، دو راه رسيدن به آن به اين ترتيب است كه از سه راه تهران پارس سوار اتوبوس هاي گرمابدر مي شويم كه معمولا ساعت هاي يك ربع به 7صبح و 2 بعد از ظهر حركت مي كنند و بعد از فشم در دوراهي روته پياده مي شويم. جاده روته در سمت چپ گرمابدر است و بعد از نيم ساعت پياده روي به ده مي رسد
از ده در مسير رودخانه كه آب كمي دارد بالا مي رويم تا به سمت راست (شرق) قله آبك مي رسيم. تا اين جا حدود ساعت طول مي كشد. مسير داراي شيبي تند و در بعضي جاها صخره اي است و در حدود 3 ساعت(بستگي به مسير انتخابي و قدرت تشخيص و سنگنوردي ما دارد)تا قله طول مي كشد
بهترين راه برگشت ضلع غربي است كه به ميگون مي رود ، اما از راه هاي ديگر و به خصوص شمالي هم مي توان برگشت

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.