خلنو

ارتفاع 4375 متر

براي رسيدن به آن از تهران ، سه راه تهران پارس با اتوبوس هاي گرمابدر حركت مي كنيم و بعد از فشم و زاگون در لالون
از خودرو پياده مي شويم. بعد از پل لالون و از كنار رودخانه و در جاده مال رو مشخصي به سمت شمال راه مي افتيم كه
بعد از حدود 3 ربع ساعت به تنگي مي رسيم كه دو طرف آن سنگي است. بعد از اين تنگ به سمت راست رودخانه مي
رويم. از اينجا راه مشخص است و بعد از حدود 1 ساعت كه از تنگ رد شديم به چشمه اي آب معدني و گازدار مي رسيم
كه آن را تلخ آب مي گويند. نيم ساعت بعد از اين آبشار كوچكي است كه از سمت راست آن بالا مي رويم و بعد به يك
شيب تند مي رسيم. دو جوي يا رود خانه در اينجا جاري است يكي در سمت راست يا مشرق و ديگري كه تشكيل آبشار
را مي دهد در سمت چپ و اين رودخانه دوم از شمال و از همان شيب تند پايين مي آيد.در سمت چپ اين رودخانه راهي هست كه بعد از مدتي به سمت راست مي رود

راه در اين سمت با زيگزاگ هاي بزرگي به خط الراس مي رسد. در اينجا درسمت شمال محوطه هموار يا چالي است كه بايد از آن بگذريم و بعد از عبور از چال مانند ديگري و طي كردن يك شيب  نسبتا تند در سمت چپ به قله خلنو و يا به اصطلاح عده اي خلنو بزرگ مي رسيم. راه از آبشار تا اينجا 2/5 ساعت است از روي خط الراس پيش گفته و قبل از ورود به چال، راه ديگري هم در سمت غرب هست كه يالي را بالا مي رود و به قله مانندي مي رسد كه آن را برج خلنو ميگويند. از اينجا به راست ( شمال) مي پيچيم. بعد از عبور از  برج  به تيغه اي مي رسيم كه آن را تيغه ژاندارك مي گويند و راه پاكوبي در سمت چپ دارد. بعد از اين تيغه به برآمدگي ديگري مي رسيم كه آن را خلنو كوچك مي نامند و بالاخره به خلنو اصلي يا خلنو بزرگ مي رسيم. اين راه حدود نيم ساعت دور تر و مقداري از آن توام با سنگنوردي است


راه دوم. صعود خلنو. اين راه بيشتر در زمستان مورد استفاده است
از تهران و از سه راه تهران پارس يا اوايل خيابان دماوند به شمشك مي رويم. در ده شمشك جاده در نزديكي اول پيست
اسكي پيچ بزرگي به چپ مي خورد. از نزديك اين پيچ ما بايد به سمت راست برويم كه از نزديك رودخانه شروع به بالا
رفتن مي كنيم و بعد از عبور از ده در جاده مال رويي به سمت شرق مي رويم. در سمت چپ يا شمال شيب هاي تند كه
در بعضي جاها صخره اي است ديده مي شود. اگر كمي پايين بياييم به گردنه اي مي رسيم كه آبي گل آلود دارد و آن راگردنه لجني مي گويند و تا اینجا 1/5 ساعت راه آمده ایم و از اينجا بايد به سمت شمال صعود كنيم كه به پناهگاه لجني كه در بالاي آن قله سر كچال است مي رسيم. مي توان از ابتدا و كمي بالا تر از دره و از (دست چپ) با شيبي نسبتا ملايم به همان پناهگاه رسيد. در زمستان بايد از دست راست رودخانه به گردنه لجني رسيد و سپس پايين آمد. و از يال پناهگاه بالا رفت. از شمشك تا پناهگاه حدود 3 ساعت راه است، از پناهگاه تا قله سركچال حدود 2 ساعت

در سمت چپ و پايين اين گردنه جاي . (Varza) شمال و پايين مي رويم كه به گردنه اي مي رسيم به نام گردنه ورزا
مي گويند. از گردنه به سمت شمال (روبرو) (Deriuk) تخت و چمنزاري است كه 2 حوضچه مانند هست و آن را دريوك
حركت مي كنيم كه ابتدا به برج خلنو و بعد به تيغه ژاندارك و بعد خلنو ها مي رسيم. اين راه از شمشك در تابستان حدود 7 ساعت طول  می کشد

راه سوم.

اين راه طولاني است ولي چون در بهار بسيار زيباست در اينجا مي آوريم. از تهران به كرج مي رويم و از كرج با
ماشين هاي ديزين يا وارنگه رود و يا ماشين هاي چالوس به دو راهي ديزين كه با تابلو ي بزرگي مشخص شده مي رويم.
در اين دو راهي معمولا وانت يا سواري به مقصد ديزين يا وارنگه رود مي رود كه مي توان از ان ها براي رسيدن به وانگه
رود استفاده كرد در غير اين صورت بايد پياده از جاده ماشين رو سمت راست به راه افتاد و به دو راهي وانگه رود در سمت
چپ رسيد و از آن جا در سمت راست رودخانه وانگه رود و باز از جاده ماشين رو حركت كرد تا به ده رسيد. اين راه از جاده
چالوس تا ده وانگه رود حدود 1/5 ساعت طول می کشد از ده وانگه رود در مسیر رودخانه پیش می رویم و بدون اینکه به
دره هاي اطراف راست يا چپ داخل شويم. تا به انتهاي دره مي رسيم. در سمت چپ ما قله هاي يخچال و سرماهو و كمان
كوه و در اواخر دره قله نرگس جا مي ماند. در انتهاي دره سرچشمه رود وانگه رود را مي بينيم كه از سمت چپ آن مي
گذريم و به خط الراس مي رسيم. در سمت چپ ما قله هاي پالون گردن و نرگس و در سمت راستمان خلنو است دره وانگه
رود شرقي غربي است و ما از غرب به شرق آمده ايم حال از روي خط الراس به طرف جنوب مي پيچيم و بالا مي رويم تا به
قله خلنو مي رسيم كه حدود سه ربع ساعت راه است. دره وانگرود در دو ماه ارديبهشت و خرداد پر از گل و گياه است از
نيمه تا آخر ارديبهشت قسمت هاي اول آن و خرداد قسمت هاي بالاتر ( شرقي تر) . اين راه از وانگه رود حدود 7 ساعت
طول مي كشد.

باقرالدین حکیم

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.