توچال

        ارتفاع  3933 متر یا 3950 متر

توچال نام بلند ترين قله ي خط الراس توچال است كه رشته كوهي است كه از گردنه قوچك در جنوب شرقي تا سد كرج در شمال غربي ادامه دارد

براي صعود قله ي توچال، از تهران به ميدان تجريش مي رويم و از آن جا با سواري هايي كه در سمت شمال ميدان توقف مي كنند به دربند و سپس به سردربند مي رويم. در ميدان سربند مجسمه ي كوهنورد نصب شده است. از پله هاي سمت چپ ميدان بالا مي رويم.راه مشخص است و به ايستگاه تله سي ريز مي رسد. از اينجا به بعد كافه هايي در دو طرف جاده است. بعد از نيم ساعت از سربند و در ادامه ي راه به دو پل يكي چوبي و ديگري آهني مي رسيم كه پل آهني چند متر بالا تر از پل جنوبي نصب شده است. اينجا چهار راهي است كه جاده ي سمت راست از روي پل آهني به ده پس قلعه مي رود و جاده تقريبا روبرو به بند يخچال مي رسد كه به علت داشتن سنگ ها و صخره هاي بلند و كوتاه و همچنين ديواره اي در انتهاي آن مركز سنگنوردي طبيعي تهران است. راه سمت چپ به سمت پناهگاه شير پلا ()  و سپس توچال مي رود . اين راه هم مشخص است و حتي در روز هاي غير تعطيل كه هوا مناسب باشد رفت و آمد در آن جريان دارد و اغلب كافه ها به خصوص از نيمه هاي بهار تا نيمه ي پاييز بازند

بعضي قسمتهاي اين ميسر سنگي است كه در آنها طناب يا سيم بكسل كشيده اند و يا نردبان و پله آهني كار گذاشته اند كه آمد و رفت را آسان مي كند. اين راه تا پناهگاه بزرگ شير پلا كه چند سالن و تراس دارد، ادامه مي يابد و از سربند تا پناهگاه حدود 2ساعت و ربع طول مي كشد

در سمت چپ محوطه ي زير پناهگاه آبشاري است به نام آبشار دو قلو . از سمت چپ(غرب) پناهگاه، راهي پاكوب از توي سنگ به سمت يال چپ پناهگاه مي رود كه همان راه صعود قله ي توچال است. در روي يال به سمت راست وبالا مي رويم راه كاملا مشخص است و به خط الراس مي رسد و بعد در ادامه به پناهگاهي سنگي به نام پناهگاه سنگ سياه مي رسيم. از  شير پلا تا اينجا حدود 1 ساعت و چهل وپنج دقيقه راه است. از پناهگاه سنگ سياه تا قله هم حدود 1/5  ساعت راه است . که باز راه مشخص است و به علاوه براي اينكه در زمستان راه را گم نكنند تير هاي فلزي به رنگ نارنجي در فواصل معيني تا قله نصب شده است و به علاوه براي اينكه در زمستان راه را گم نكنند تير هاي فلزي به رنگ نارنجي در فواصل معيني تا قله نصب شده است. صعود توچال از اين راه هم از جهت طول صعود و هم از لحاظ درگيري با صخرههاي پايين پناهگاه شير پلا از كوه هاي نسبتا مشكل ايران است

صعود توچال از راه پارك جمشيديه و پناهگاه كلك چا

به همان طريقي كه در صعود كلك چال شرح داديم به گردنه بین توچال و كلك چال مي رسيم. كمي پايين تر و در سمت چپ چند چشمه ي خوب و داراي آب گوارا و چمن نسبتا كوچكي در نزديك جاده است. از نزديك گردنه پاكوب باريك تري به سمت چپ مي رود كه بعد از حدود 50 دقيقه به خط الراس توچال يا 4پالون مي رسد. راه از سمت راست يال تا قله ادامه مي يابد. از ابتداي خط الراس تا قله 1 ساعت و چهل و پنج دقيقه طول مي كشد. پس در مجموع صعود قله از این راه 6 ساعت طول می کشد راه کلک چال به علت اینکه 1/5 ساعت آن در سايه است و در تمام طول مسير جاده پهن مشخصي دارد كه در گيري با سنگ ندارد ساده تر اما طولاني تر از راه شير پلا است

صعود توچال از مسير ده ولنجك و جاده ي تله كابين توچال

در بزرگراه چمران و در نزديك پمپ بنزين پياده مي شويم و در خيابان تابناك كمي بالا تر از پمپ بنزين با اتوبوس هایی كه به ولنجك    مي روند حركت مي كنيم و در آخر خط در ولنجك پياده مي شويم و راه را ادامه مي دهيم كه به يك سرازيري مي رسد و بعد از آن جاده به سمت راست(جنوب)مي پيچد. ما به سمت چپ و به جاده ي تله كابين مي رويم كه تابلوي بزرگ آن در اول راه مشخص است. بعد از ده دقيقه پياده روي به پاركينگ بزرگي مي رسيم. از آن عبور مي كنيم و 20 دقيقه ديگر پياده مي رويم تا به مبدا تله كابين مي رسيم . تا اينجا جاده آسفالت است. در صورتي كه بخواهيم پياده بالا برويم، ازاينجا وارد جاده خاكي اختصاصي تله كابين مي شويم. اين جاده ماشين رو است و تا ايستگاه 7تله كابين كه در فاصله ي 40 دقيقه اي قله استبالا مي رود.بعد از 35 دقيقه كه از اول جاده ي خاكي بالا رفتيم به ايستگاه   1 يا رستوران چشمه مي رسيم و بعد از نيم ساعت ديگر پياده روي به ايستگاه 2 مي رسيم. از ايستگاه 2 تا استگاه 5 ، 1 ساعت و چهل و پنج دقيقه ديگر راه است. در اين ايستگاه آب خوردن است

بعد از ايستگاه 2 به دو آنتن مي رسيم كه از فاصلة آنها در سمت راست،جاده اي پاكوب شروع مي شود. اين راه مسير لوله ي آب است و چندين پيچ جاده ماشين رو را حذف مي كند و راه را نزديك تر مي كند.] بعد از ايستگاه 5 از جادة سمت چپ بالا مي رويم و بعد از دو ساعت و 10 دقيقه به ايستگاه 7 تله كابين مي رسيم. پس از اول جاده خاكي تا ایستگاه  7، 5ساعت راه با قدم معمولي است و از ايستگاه 7 هم تا قله حدود 40 دقيقه راه است.

باقرالدین حکیم

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.