۲۹ مهرماه روز کوهنوردی مبارک

 ۲۹ مهرماه روز کوهنوردی مبارک

روز کوهنوردی تبریک به آنانی که اهل طبیعت، اندیشه، تعمق و استقامت و صعودند

29 مهرماه روز کوهنوردی مبارک

کوه‌ ها یادآور همه‌ آن چیزهایی است که به بشر درس استقامت، بلندپروازی و حقیر شمردن مشکلات را می‌ دهد.

کوه که بروی و از آن بالا به شهر و آدم‌ هایش نگاه کنی، تازه در می‌ یابی که چقدر بزرگی و تا چه اندازه آن چه را که بزرگ می‌ پنداشتی و عظیم تصورش می‌کردی، کوچک است و قابل صرف‌ نظر کردن!

روز کوهنورد بر همه عاشقان و دوستداران کوه و کوهنوردی مبارک.

مهدی حسنی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.