شفت چیست؟

 شفت چیست؟

شفت قطعه فلزی و بسیار سبک می باشد که برای حمایت سنگنوردان در دیواره های طبیعی بکار می رود، در دیواره هایی که امکان رول کوبی وجود ندارد شفت در شکاف ها و رخنه های صخره ها کار گذاشته می شود، و سنگنورد اسلینگ خود را به آن وصل می کند.

ابزار شفت در سنگنوردی
از انواع جدیدتر و امروزی آنها می توان به: Pronut – Balnut – Stoppers – Micro Stoppers – Nut اشاره نمود.
سنگنوردان انگلیسی در دهه ۵۰ اولین مبتکران و کاربران این ابزار ها بودند، میخ هایی که آنها ساختند از شیار های اوراق ریل راه آهن بود، در سال ۱۹۷۲ با مطرح شدن سنگنوردی Clean Climbing به مرور این ابزارها پیشرفت کردند.

نمونه کار گذاشتن شفت در دیواره:
ابزار شفت در سنگنوردیابزار شفت در سنگنوردی

مهدی حسنی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.