فتح قله اورست توسط دو کوهنورد ایرانی

 فتح قله اورست توسط دو کوهنورد ایرانی

برافراشتن پرچم ایران بر روی قله اورست توسط دو کوهنورد کشورمان.

فتح قله اورست توسط دو کوهنورد ایرانیبه گزارش ایسنا، جواد نوروزی و مهدی قلیپور دو کوهنورد ایرانی هستند که توانستند صبح دیروز قله اورست را صعود کنند و پرچم ایران را بر روی این قله به اهتزاز درآورند.

جواد نوروزی از ۱۹ فروردین ماه و مهدی قلی پور از ۱۲ فروردین به قصد صعود اورست عازم کشور نپال شده بودند.

مهدی قلی‌پور در سال ۹۵ با صعود به قلهٔ خان تنگری موفق به تکمیل صعودهای پنجگانه منطقهٔ شوروی سابق شد و نشان پلنگ برفی را دریافت کرد. او تاکنون توانسته قله های اسماعیل سامانی، کورژنوسکایا، قله پوبدا، قله ابن سینا، خان تنگری، گاشربروم ۱، گاشربروم ۲، ماناسلو، اوشبا، لوتسه و نانگا پاربات را صعود کند.

جواد نوروزی نیز موفق به تکمیل پنج صعود منطقهٔ شوروی سابق و در یافت نشان پلنگ برفی است. او موفق به صعود قلل اسماعیل سامانی، قله کورژنوسکایا، قله پوبدا، قله ابن سینا، قله خان تنگری، قله آیلند پیک و قله آرارات شده است.

مهدی حسنی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.