جوان نیشابوری رکورد دار فتح قله های رفیع جهان

 جوان نیشابوری رکورد دار فتح قله های رفیع جهان

علیرضا نوروزی کوهنورد رکوردار ایرانی که به ۴ قله رفیع جهان کورژنفسکایا، کمونیزم، خانتانگری و لنین صعود کرده است، با استقبال باشکوه مردم نیشابور روبروشد.

جوان نیشابوری رکورد دار فتح قله های رفیع جهان
محمد ابراهیم امینی، رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور در مراسم استقبال از این جوان نیشابوری فرهنگسرای وکیلی نیشابور اظهار کرد: صعود به چهار قله هفت هزار متری ایشان، که معادل نقره و برنز آسیا است، چون ایشان رکورد دار صعود به این چهار قله جهانی هستند.
امینی خاطر نشان کرد: با تمام مشکلات و مخاطرات که همه از ان اگاه هستیم این جوان نیشابوری به صورت انفرادی به قلل کورژنفسکایا،کمونیزم، خانتانگری و لنین سعود کرده است.
علیرضا نوروزی، هیمالیا نورد نیشابوری تصریح کرد: من در  مرداد سال ۹۴ توانستم به قله کورژنفسکایا در کشور تاجیکستان، از بیس کمپ تا قله به مدت ۹۶ ساعت صعود کنم و قله کومونیزم را نیز در همین کشور در مدت ۵۴ ساعت طی کردم که رکوردی برای جمهوری اسلامی ایران بود .
نوروزی گفت: امسال با رفتن به کشور قرقیزستان توانستم قله مرتفع خانتانگری را در ۷۰ساعت و قله مرتفع لنین را در ۴۷ ساعت طی کنم.
نوروزیافزود: امیدوارم بتوانم با حمایت های خانواده و همه ی مشوقانم، در آینده نزدیک قلل هشت هزارمتری را فتح کنم و افتخاری دیگری برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورم .

مهدی حسنی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.