قله خشه چال

ارتفاع ۳۹۵۰ متر

از گاراژ حسینی واقع در خیابان سعدی قزوین با خودرو های الموت که همه روزه صبح ها و حدودساعت ۲ بعد از ظهر راه
می رسیم. اینجا راه (Dikin) می افتند حرکت می کنیم. بعد از عبور از گردنه از شاهرود رد می شویم و به دهکده دیکین
می رسیم(قبلا باید با راننده طی ( Evan یا Ovan ) دو شعبه می شود که از سمت چپ می رویم و به دریاچه اوان
کرد یا خودروی دربستی برای رسیدن به دریاچه گرفت)

از دریاچه، از کنار رود اوان به سمت شمال می رویم بعد از حدود ۲ ساعت به دو پیچ نزدیک به هم رودخانه می رسیم
که در وسط آن ها جوی دیگری که از سمت راست(شرق) می آید مسیر خود را به ارتفاع بیش از دو متر بریده است.تقریبا
بلافاصه بعد از پیچ دوم رودخانه، در سمت چپ جاده پاکوبی هست که از وجه غربی رودخانه به بالا می رود تا به یال غربی قله می رسد. تا اینجا حدود ۳ساعت دیگر راه هست و از اینجا تا قله حدود نیم ساعت که مسیر سنگی است. در غرب و شمال غربی کوه دهات اشکور واقعند

راه دیگر این است که از دریاچه و از کنار رودخانه بالا می آییم تا در انتهای دره به یک آبشار می رسیم. در بالای آبشار راه پاکوب مشخصی به نزدیک قله می رسد. از یال سمت راست رودخانه هم می توان بالا رفت. از دریاچه تا قله حدود ۶ ساعت راه است.

مهدی حسنی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.