قله های: پاشوره – هلزم- لهرک

قله های پاشوره( ۳۹۰۰ متر) و قله ی هلزم- قله ی لهرک حدود ۳۹۰۰ متر

از تهران در جاده ی هراز که همان جاده تهران آمل است است به دو راهی جاده لاسم بعد از پلور می رویم. در اینجا باید معطل شد تا سوار خودرو هایی که از این جاده به سمت شرق می روند بشویم. چند کیلومتر بعد از لاسم و روی گردنه ای
پیداست پیاده می شویم و به سمت شمال صعود را شروع می کنیم که با کوله ی (vazna) که در سمت شرق آن ده وزنا
چند روزه حدود ۳ ساعت طول می کشد که به قله ی شرقی پاشوره می رسیم. در اینجا می توان کوله پشتی را زمین گذاشت و به سمت غرب برای صعود پاشوره غربی رفت که سه ربع ساعت طول می کشد چند دقیقه بعد از این قله پرتگاهی عمیق هست با لبه های سنگی و خورد و در پایین آن هم یک سوزنی خورد دیده می شود که معمولا کلاغ سیاه ها بر فراز آن پرواز می کنند

به قله ی شرقی بر می گردیم و راه را به طرف شرق ادامه می دهیم که بعد از حدود ۲۰ دقیقه به قله ی سفیدرنگی می
می گویند. راه را ادامه می دهیم تا ۲۰ دقیقه بعد به قله ی بلند بعدی به نام (Halzam) رسیم که نقشه ها آن را هلزم
می رسیم که هم ارتفاع پاشوره هاست. (Lahark) لهرک

مهدی حسنی

1 Comment

  • سلام ؛ متاسفانه نام نویسنده درج نشده یا من پیدا نکردم ؛ لطفا ذکر شود با تشکر

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.