بینالود

ارتفاع ۳۲۲۲ متر

مسیر اول

    می رویم که ده بزرگی است.  Ferizy  و جمع آب و سپس به فریزی khich ازمشهد به چناران و از آن به خیج

تا اینجا جاده آسفالت است از فریزی، از جاده خاکی باریکی به طول ۱۲ کیلومتر می گذریم. این راه از دو گردنه می گذرد و در دو راهی ها راه سمت راست را انتخاب می کنیم تا به دره سیب می رسیم. دره سیب دره ای است باباغ های میوه بسیار که درخت های گیلاس وآلبالو و گیلاس آن بسیار زیاد است و منظره ی بسیار جالبی دارد. جاده تا کنار رودخانه می رسد از این به بعد بسیار سنگی و پر دست انداز می شود. حدود ۱ کیلومتر بالاتر از رودخانه در سمت چپ جاده ساختمان کوچکی هست با یک تراس سیمانی که آن را خانچه ابراهیمی می گویند

معمولا اینجا جای استراحت شب کوهنوردان است، ولی در فصل میوه به علت سهل انگاری یا بی مبالاتی افرادی که به حریم باغ ها تجاوز می کنند، بعضی باغداران برخورد نا مناسبی با همه ی کوهنوردان دارند. از کنار رودخانه تا پایان راهی جیپ رو که به مناسبت صعود سراسری بعضی نیرو های مسلح مرمت شده حدود ۳ربع ساعت راه است( بدون کوله پشتی) از کنار باغ گیلاس تا درخت های گردو بالاتر محوطه کم درخت و بازی هست. از همان کنار آخرین باغ جاده پاکوب مشخصی بالا می رود و به روی یال می رسد و بعد به جان پناهی به نام ایمانی. از کنار رودخانه تا اینجا حدود ۱ساعت و ۲۰دقیقه راه است. راه از سمت راست یال بعدی ادامه می یابد تا به گردنه مانندی می رسد و بعد به جان پناه دومی که کمی از جاده پرت است . بین دو جان پناه یک ساعت و ۴۵ دقیقه راه است. بعد از گردنه و سر راه قله چمن کوچکی با دو چشمه کوچک هست. راه قله از این جا مشخص است. هر چند متری با رنگ زردی که بر روی سنگ ها زده اند گم شدنی نیست. این راه به صورت زیگزاگ بالا می رود و از زیر صخره ها می گذرد وبه محوطه ای خاکی با پوشش گون می رسد و بعد به گردنه ی کوچکی می رسد. از روی گردنه ، از سمت چپ و از سینه کش سنگی به طرف جنوب غربی می رویم تا به روی یالی خاکی و سنگی می رسیم و بعد از ۵۵ دقیقه که از کنار چشمه ها راه افتادیم به قله می رسیم. قله سنگی است قله ی دیگری در سمت شمال غربی است که کمی کوتاهتر است و فاصله ی آن با قله ی شرقی ۷ دقیقه راه است. از روی قله در سمت جنوب غربی راه صعود از نیشابور دیده می شود که جان پناهی هم روی یال دارد

مسیر دوم

 از نیشابور به میر آباد یا صعود می رویم که جاده ی آن ها آسفالت است. از صومعه از کنار رودخانه جاده ی خاکی را ادامه می دهیم تا به محلی به نام دو آبی می رسیم و دره ی چپ  را که به طرف شمال شرق است بالا می آییم. جاده در کنار رودخانه و مشخص است. بعد از روی یالی که راه پاکوب مشخص دارد بالا می آییم تا به جان پناه می رسیم و از همان راه به قله می رویم. راه نیشابور دور تر است و راه از فریزی و دره سیب تا قله ۴ ساعت است. گزارش مسیردوم از آقای خوشدل است

مهدی حسنی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.