آلانه سر

ارتفاع ۴۱۸۰ متر

از ترمینال غرب توسط اتوبوس های طالقان در مدت حدود ۲ ساعت به (شهرک) مرکز طالقان می رویم . از شهرک خودرو های عبوری به سمت شرق می رویم و به ده بزرگ جوستان می رسیم. در صورت امکان تا ده ناریان می رویم در غیر این صورت از جوستان تا ناریان حدود ۵ ساعت راه است از ناریان در کنار چپ رودخانه به سمت شمال می رویم و بعد از ۱/۵ ساعت به سمت راست می رویم،و به بالا صعود می کنیم. این راه ما را به گوسفند سرای واسکول می رساند. نیم ساعت بالا تر به یک چشمه می رسیم که محل استراحت خوبی است، از این محل پایین می رویم و به کف دره می رسیم و از طریق یال میان دره صعود می کنیم که شیب نسبتا تندی دارد و بعد از ۱/۵ ساعت به منطقه سنگلاخی مرتفعی در زیر گردنه آلانه سر می رسد. مسیر صعود تا گردنه را که شیب تندی دارد به طرز زیکزاک پشت سر گذارده و با اینکه قله را خیلی نزدیک می بینیم لیکن راه آن طولانی است و از کف دره تا قله حدود ۴/۵ ساعت وقت می گیرد

مهدی حسنی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.