آسمان کوه درلار

توجه : در لار ۲قله را آسمان کوه می گویند.اولی روبروی دره یونیزار است و دومی همین قله که شرح می دهیم

مسیر اول

از تهران به پلور در جاده ی تهران – آمل می رویم. و از آن جا از جاده سد لار بعد از گذشتن از نگهبانی سد،از جاده خاکی که ابتدای آن پردست انداز است به داخل دره لار می رویم. این جاده از رودخانه دلیچای می گذرد که پل دارد و به رودخانه ی سفید آب می رسد که پل ندارد و در فصل بهار فقط خودرو های قوی شاسی بلند می توانند از آن بگذرند
می رسد که کمی جلوتر از آن چند ( Gozal dareh) بعد از این رودخانه جاده ادامه دارد و به جایی به نام گزل دره
ساختمان هست. در گزل دره چشمه آبی هست و یک ساختمان که مخروبه شده. بعد از گزل دره به رودخانه ی الرم
می رسیم . بهتر است از آن عبور کنیم و از جاده ی مال رو بغل آن که به شمال می رود بالا برویم تا به دره ی (Alarm)
الرم برسیم. این فاصله ۱ ساعت طول می کشد – دره الرم بین سه کوه واقع است. کوهی که در شمال غرب است را آسمان کوه می گویند. قله ی آسمان کوه سنگی و تیز است و از مناطق دور پیدا و مشخص است. در جنوب آن کوهی کوچکتری هست و در شرق آن کوهی صخره ای و تیز و لیکن نسبتا کوتاه – ازبین این دو کوه رودخانه ی الرم جاریست

برای صعود آسمان کوه می توان در سمت غرب به گردنه ی بین آسمان کوه و کوه جنوبی آن رفت و بعد به سمت شمال صعودکرد و به خط الراس رسید که از الرم تا آنجا دو ساعت و ربع طول می کشد . از خط الراس تا قله ی آسمان کوه هم حدود یک ساعت راه است . همچنین می توان از جایی از سینه کش جنوبی کوه که مناسب بدانیم صعود کنیم و به خط الراس برسیم

 سمت شمال شرق آسمان کوه دیواره است و ضلع جنوبی آن گرده ای سنگی. از روی این قله قسمت مهمی از البرز مرکزی پیداست

مسیر دوم

 در صورتی که خودرو در اختیار داشته باشیم می توان بعد از رد شدن از رود خانه الرم جاده را ادامه می دهیم و کوه جنوبی آسمان کوه را دور بزنیم و به نزدیک گردنه ی غربی آسمان کوه (بین آسمان کوه وکوه جنوبی آن ) برویم .و از آنجا صعود کنیم که حدود یک ساعت راه نزددیک تر می شود

مسیر سوم

نرسیده به گزل دره و درشمالشرق آن گردنه یای است. پایین این گردنه چند ساختمان هست. از این گردنه به طرف غرب می رویم و وارد دره ی الرم می شویم . از رود خانه ی الرم می گذریم و همان راه اول را ادامه می دهیم تا قله

مهدی حسنی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.