آبک

ارتفاع ۳۶۱۰ متر

قله تقریبا منفردی است.قسمت های جنوب شرقی وجنوبی وغربی آن خاکی است. وجه های شرقی و شمالی آن صخره ای است ولی حالت دیوار یک تکه ندارد

مسیر اول :بهترین راه صعود آن از شمال شرق دهکده میگون است(ده میگون زیبایی است در شمال شرقی فشم). مینی بوس های میگون از سه راه تهرانپارس حرکت می کنند. در ده میگون پیاده می شویم و از آنجا از جاده ماشین رو سمت شمال شرقی ده بالا می رویم تا به یال آبک می رسیم. راه ساده ونسبتا کم شیبی تا قله میرود که حدود دو ساعت است

مسیر دوم :از شمشک در سمت راست (شرق) به گردنه لجنی واقع در سر کچال می رویم و از آنجا به سمت جنوب می پیچیم ، شیب نسبتا تند اما راحت است ،مدت صعود از شمشک حدود ۴ساعت است. در تابستان از بالای پیست اسکی شمشک هم می توان به قله رسید

مسیر سوم :از ده روته بالا می رویم
روته دهی است در جنوب شرقی دو قله روته و آبک، دو راه رسیدن به آن به این ترتیب است که از سه راه تهران پارس سوار اتوبوس های گرمابدر می شویم که معمولا ساعت های یک ربع به ۷صبح و ۲ بعد از ظهر حرکت می کنند و بعد از فشم در دوراهی روته پیاده می شویم. جاده روته در سمت چپ گرمابدر است و بعد از نیم ساعت پیاده روی به ده می رسد
از ده در مسیر رودخانه که آب کمی دارد بالا می رویم تا به سمت راست (شرق) قله آبک می رسیم. تا این جا حدود ساعت طول می کشد. مسیر دارای شیبی تند و در بعضی جاها صخره ای است و در حدود ۳ ساعت(بستگی به مسیر انتخابی و قدرت تشخیص و سنگنوردی ما دارد)تا قله طول می کشد
بهترین راه برگشت ضلع غربی است که به میگون می رود ، اما از راه های دیگر و به خصوص شمالی هم می توان برگشت

مهدی حسنی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.