تماشا کنید

مستند- حادثه ای که برای هر کوهنوردی می تواند اتفاق افتد

حادثه کوهنوردی

صعود های زمستانی پر از مخاطرات جدی بوده و خطرناک است. گاهی ممکن است ریزش یک سنگ کوچک باعث حادثه ای بزرگ شود.

Previous ArticleNext Article

1 Comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.